Ολοκληρώθηκε η 16η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Καρπενησίου για το 2023.

1215

Τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τις τρεις (3) θέσεις εργατών Γενικών Καθηκόντων και τη μία (1) θέση βοηθού βρεφονηπιοκόμων στον παιδικό σταθμό Καρπενησίου. Πρόκειται για συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η σύμβαση ειδικότητας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, έχει δίμηνη διάρκεια, για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου, όπως δίμηνης διάρκειας είναι και η σύμβαση ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών της Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου.