Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι Καρπενησίου για το ΦοΔΣΑ

1907

Σύμφωνα με την 19-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου και μετά από Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ο ορισμός νέων εκπροσώπων για την εταιρεία ΦοΔΣΑ. Συγκεκριμένα, ύστερα από έγγραφο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων-Μελών στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας», αλλά και την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης αποφάσισε να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου μας το Δήμαρχο κ.Σουλιώτη Νικόλαο, και με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ. Χαλκιά Παντελή, για να παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α’’, καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του φορέα για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.