Στον ορισμό υπαλλήλων ως Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπανών συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Δήμου Αγράφων προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Δημήτριο Πεσλή του Βασιλείου, υπάλληλο κλάδου ΔΕ ΔΥΠμε βαθμό Α’ και τον Αποστόλη Λάμπρου του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β’ προκειμένου να ελέγχουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των ανωτέρω δαπανών, για την κατάρτιση της εντολής πληρωμής τους και να εισηγούνται την εκκαθάρισή τους. Η πραγματοποίηση των δημόσιων δαπανών προϋποθέτει μια συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία που καταλήγει στην υλική ενέργεια της εκταμίευσης χρηματικών ποσών από το δημόσιο ταμείο. Πρόκειται για μια σύνθετη διοικητική ενέργεια που καθιστά το δημόσιο φορέα οφειλέτη και ταυτόχρονα αποσκοπεί στην απόσβεση της απαίτησης του πιστωτή για την  οποία προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων.