Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων, ύστερα από την έγκριση της Επιτροπής του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και των προσφορών των συμμετεχόντων αναδείχτηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τρία και δύο επί τοις εκατό (3,02%) διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα.
Να θυμίσουμε ότι το έργο αυτό αφορά την κατασκευή γέφυρας 50 μέτρων στον οικισμό Σαμάρι, καταργώντας πλέον την «περαταριά» που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι μέχρι το 2019, ώστε να μεταφέρουν τα προϊόντα προς τον οικισμό. Η μόνιμη και ασφαλής σύνδεση γίνεται πλέον πραγματικότητα.