Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, καθώς και της Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ. Η εν λόγω αναπτυξιακή εταιρεία θα σχεδιάσει και θα υποβάλει την τοπική στρατηγική για την περιοχή παρέμβασης. Ο Δήμος Αγράφων ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκορόγια Παναγιώτη, με αναπληρωτή του τον κ. Κολοκώτσιο Βασίλειο.