Ο Δήμαρχος Καρπενησίου στο 1ο Συνέδριο του Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη»

3695

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017, Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Συνέδριο του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», στο οποίο ο Δήμος Καρπενησίου συμμετείχε ενεργά ως ιδρυτικό μέλος του.

Το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» ιδρύθηκε με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με πρόθεση να παρέχει ουσιαστική τεχνική στήριξη στην ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις.

Αποτελεί μια πρωτοβουλία Δημάρχων Ελλάδας & Κύπρου  με στόχο την κάλυψη της αδυναμίας των Δήμων να εντοπίσουν χρηματοδοτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο  ώστε να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους.

Μέλη του Δικτύου είναι 31 Ελληνικοί Δήμοι και ένας Κυπριακός καθώς και το Μανιατάκειο Ίδρυμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Κύπρου..    

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης στηρίζει αυτή την πράξη θεωρώντας την σημαντική πρωτοβουλία των Δημάρχων – μελών για τη δημιουργία κοινών προοπτικών στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός των μελών, ο Πρόεδρος της  ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης,  ο Πρόεδρος της  ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Παναγιώτης Πάντος, πανεπιστημιακοί φορείς και ιδρύματα.