Ο Δήμος Αγράφων θα φιλοξενήσει αγώνα δρόμου αντοχής

0
4154

Ο Δήμος Αγράφων θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες στον αγώνα δρόμου αντοχής στα Άγραφα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων,  αποφάσισε την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία συμμετεχόντων στον αγώνα δρόμου – αντοχής στο Δήμο Αγράφων στις 13-10-2017.

Ο Aντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν : α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως Πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.

Στις 13-10-2017 θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου αντοχής στο χωριό Άγραφα του Δήμου Αγράφων (ώρα 06:00) και τερματισμό τους Δελφούς. Η χιλιομετρική απόσταση που θα διανυθεί ανέρχεται σε 300Κm + με μέγιστη διάρκεια 100 ώρες και ελάχιστη 72 ώρες. Επίσης θα υπάρχει επίσημη χρονομέτρηση με gps tracker.

Η εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της οποίας η ενδεικτική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 372,00 ευρώ με ΦΠΑ, περιλαμβάνει παροχή γεύματος στους συμμετέχοντες αθλητές και στους συνοδούς των, ήτοι πέντε άτομα καθώς και διαμονή δύο ημερών στις 11 και 12/10/2017(δύο δίκλινα δωμάτια) και θα γίνει με απευθείας ανάθεση.

Η ανωτέρα πράξη είναι απαραίτητη καθώς η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει ως στόχο αφενός την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στα αθλητικά δρώμενα και την προαγωγή του πολιτισμού και αφετέρου την προβολή και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων.