Ο Δήμος Αγράφων καλεί τους κτηνοτρόφους να κάνουν την ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου

0
1347

Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Δήμου Αγράφων, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής για την έναρξη της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας η  διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου πραγματοποιείται όπως παρακάτω:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Διενέργεια και κοινοποίηση ετήσιας απογραφής από 1-11-2018 έως και 15-12-2018

ΧΟΙΡΟΙ: Διενέργεια απογραφής εντός του Δεκεμβρίου 2018 και η κοινοποίηση τους στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία εντός 30 ημερών από την διενέργεια.

Υποχρέωση για τις παραπάνω ενέργειες έχουν και οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν διακόψει με αίτησή τους τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους ακόμη και αν δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο την περίοδο διενέργειας απογραφής.

Η κοινοποίηση απογραφής στην οικεία Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποιείται:

  • με αυτοπρόσωπη παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίζοντας τα Μητρώα Εκμετάλλευσης (αιγοπροβάτων παλαιών και νέων)
  • με χρήση ψηφιακών υπηρεσιών : http://e-services.minagric.gr

Για Πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στα τηλ: 2237080260, 2237080248.