Ο Δήμος Καρπενησίου διώχνει οριστικά τον αμίαντο από το Καρπενήσι

0
7778

Καλύτερη ποιότητα νερού με ειδικά φίλτρα σε όλα τα χωριά

     Ο Δήμος Καρπενησίου προχωράει στην απομάκρυνση του αμιάντου από τις σωληνώσεις ύδρευσης που από τη δεκαετία του ‘50 μέχρι σήμερα συζητούνταν, χωρίς να έχει υλοποιηθεί καμία ουσιαστική ενέργεια απομάκρυνσης του αμιάντου από το πόσιμο νερό. Η απόφαση αυτή σταθμός φαίνεται ότι θα λύσει οριστικά τα προβλήματα που δημιουργούσε η παρουσία αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης και την γενικευμένη ανησυχία σε σχέση με τις υπόνοιες ότι σχετίζονταν με προβλήματα υγείας των κατοίκων.  

     Συγκεκριμένα, με την υποβολή του νέου αυτού μεγάλου έργου στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με θέμα «Αντικατάσταση –Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου» προϋπολογισμού 850.000ευρώ, η πόλη του Καρπενησίου θα απαλλαχθεί οριστικά από το βλαβερό αμίαντο. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 7.000 μ. δικτύου ύδρευσης που σήμερα έχει αμιαντοσωλήνα  και αφορά περιοχές στον Προφήτη Ηλία άλλα και στο Καρπενήσι, πετυχαίνοντας την απαλλαγή από αμιαντοσωλήνα αλλά και οικονομία στο νερό λόγω των συχνών ζημιών που πραγματοποιούνται σήμερα. Ο αμίαντος έχει απασχολήσει έντονα την ιατρική κοινότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου καθώς αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται όχι στην ίδια την επαφή του ανθρώπου με τον αμίαντο, αλλά με τα ρινίσματα ή τα μικρά κομμάτια που προέρχονται από την φυσική φθορά του αμιάντου και έρχονται σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Καλύτερη ποιότητα νερού σε Καρπενήσι και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες

Μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο Καρπενησίου αποτελεί και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων που θα το ελέγχουν αυτόματα, ως προς την στάθμη του και ως προς την χλωρίωσή του.   Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Καρπενησίου υπέβαλε επίσης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι το έργο με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 690.000ευρώ. Το έργο αφορά την τοποθέτηση φίλτρων στις δύο δεξαμενές, μια στο Ξηριά και μια στην Αγία Παρασκευή, οι οποίες καλύπτουν όλη την Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου. Πιο συγκεκριμένα, τα φίλτρα θα είναι τελείως αυτοματοποιημένα, δηλαδή θα αυτοκαθαρίζονται και  θα ελέγχονται μέσα από το σύστημα τηλεμετρίας τηλεελέγχου, το οποίο ήδη λειτουργεί στο Δήμο Καρπενησίου  για τον έλεγχο του δικτύου και της στάθμης των δεξαμενών. Καλύτερη ποιότητα νερού θα έχουν και τα χωριά του Καρπενησίου, με βασική προϋπόθεση να είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο της ΔΕΗ. Η προμήθεια αυτή θα αφορά 40 αυτόματους χλωριωτές, οι οποίοι με ειδικά συστήματα θα χλωριώνουν το νερό. Οι  20 από αυτούς θα είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της ΔΕΗ και 20 με φ/β πάνελ. Το έργο αυτό πρόκειται να δημοπρατηθεί τέλη άνοιξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου ενός χρόνου.