Ο Ιωάννης Σβερώνης ο νέος Αντιδήμαρχος Καρπενησίου

0
3975

Τι γράφει στην επιστολή παραίτησής του ο Ταξιάρχης Κουτρομάνος
Σαν βόμβα έσκασε η είδηση προ ολίγων ημερών σχετικά με την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Ταξιάρχη Κουτρομάνου λίγες βδομάδες μετά την ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης προέβη στην τροποποίηση της απόφασής του περί ορισμού των Αντιδημάρχων ορίζοντας ως νέο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου. Οι αρμοδιότητες του ίδιου θα αφορούν την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Εθελοντισμό και ιδίως σε θέματα: i) Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, ii) Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, iii) Σχολικής Μέριμνας, iv) Εθελοντισμού και Νεολαίας.Β) Τοπικής Οικονομίας, και ιδίως σε θέματα: i) Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, ii) Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, iii) Φυτικής- Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, iv) Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, v) Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.Γ) Δημοτικής Αστυνομίας, και ιδίως σε θέματα: i) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ii) Αστυνόμευσης.Δ) Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Συντήρησης Δημοτικών Κτηριάκων Εγκαταστάσεων.
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού, υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού, συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.

Οι αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος η αιτία αποχώρησης Κουτρομάνου
Με επιστολή του προς το Δήμαρχο Καρπενησίου θέλησε ο κ. Κουτρομάνος να βάλει στη θέση τους τα πράγματα βάζοντας τέλος στις διάφορες φήμες. Συγκεκριμένα ο κ. Κουτρομάνος ευχαρίστησε τον κ. Σουλιώτη για την πολυετή συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ενώ στη συνέχεια ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση της παραίτησής του. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά «..νέα δεδομένα και αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία μου ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός δεν μου επιτρέπουν να ασκήσω με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά μου σε μια τόσο σημαντική θέση… Γι’ αυτό δυστυχώς υποβάλω την παραίτησή μου…». Ο κ. Κουτρομάνος στο τέλος της επιστολής του έγραψε πως παραμένει«ενεργός και μαχητικός δημοτικός σύμβουλος με την ίδια ομάδα» αγωνιζόμενος για το καλό του τόπου.