Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Καρπενησίου

0
2328

Στην 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του για το οικονομικό έτος του 2018 προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Με βάση τα στοιχεία του Δήμου η διαμόρφωση των εξόδων αλλά και των εσόδων του Δήμου Καρπενησίου ανήλθε στο ποσό των 205.760,00 ευρώ αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, το σύνολο των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανήλθε στο ποσό των 23.206.511,70€, ενώ το ποσό των εσόδων άγγιξε το ποσό των 23.198.364,64 €. Το αποθεματικό ποσό του Δήμου Καρπενησίου φτάνει μόλις τα 8.147,06 €, παραμένοντας το ίδιο πριν αλλά και μετά την αναμόρφωση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.