Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνεδρίαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ και Δημάρχου Λαμιέων, του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, του Προέδρου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, του Προέδρου Τεχνικής Επιτροπής του Φορέα και Δημάρχου Δελφών και του Διευθυντή του ΦΟΔΣΑ.
Η θεματολογία της συνεδρίασης αφορούσε την πορεία των έργων που συνδέονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί δημόσια χρηματοδότηση και γρήγορη εκτέλεση των μεγάλων έργων, λύνοντας το σημαντικό αυτό πρόβλημα που ταλανίζει την Περιφέρεια Στερεάς. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις τους και έθεσαν ως κοινό στόχο την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους δημότες.