Εσπερίδα με θέμα: Εχθροί, Ασθένειες και λιπάνσεις καλλιεργειών αμυγδαλιάς, καρυδιάς, καστανιάς, & φιστικιάς. Διοργάνωση: Δήμος Μακρακώμης, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.