Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε ο ορισμός πέντε (5) ατόμων ως γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. Οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα αυτά είναι για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίωντων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων της ΔΕ Αγράφων τον υπάλληλο του Δήμου κ. Νικόλαο Μπαλωμένο, για τη ΔΕ Απεραντίων τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δημήτριο Πεσλή, για τη ΔΕ Ασπροποτάμου την υπάλληλο του Δήμου, κ. Ελένη Καστανά για τη ΔΕ Βίνιανης τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Νικόλαο Μαρούλη και για τη ΔΕ Φραγκίστας τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Αποστόλη Λάμπρου. Οι υπάλληλοι αυτοί θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και θα παρέχουν «διοικητική βοήθεια» στους κατοίκους και θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.