Παράταση για το έργο αποχέτευσης οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου, Κορίτσας

4273
DIGITAL CAMERA

Την παράταση περαίωσης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 05-04-2019αίτησή του ο ανάδοχος αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2019 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του έτους 2018 καθώς και από την 15η Οκτωβρίου 2018 έως και τον Απρίλιο του 2019 όποτε δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών. Η επίβλεψη εισηγείται υπέρ της χορήγησης της υπόψη παράτασης προθεσμίας έως 30-11-2019 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία από την ανάδοχο εταιρεία ΙΜΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.436.000 € με Φ.Π.Α.