Έως 31 Μαΐου η νέα προθεσμία

Από την Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε η απόφαση ως προς τις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι πλέον η 31.5.2022, ημέρα Τρίτη και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Υπενθυμίζεται πως μετά την τελική ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων (και πληρωμής του σχετικού παραβόλου) είναι υποχρεωτική η ταχυδρομική ή με άλλο τρόπο προσκόμιση φυσικού φακέλου της υπόθεσης με όλα τα επικαλούμενα στην ηλεκτρονική αντίρρηση δικαιολογητικά στο αρμόδιο Σ.Υ.Α.Δ.Χ.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η, να λαµβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται τηλεφωνικά στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) :

Σ.Υ.Α.Δ.Χ., με έδρα το Δασαρχείο Καρπενησίου

(1ο χιλ. Ε.Ο. Καρπενησίου ‒ Αγρινίου, Ισόγειο, Αγρίνιο, Τ.Κ. 36100)

Email : dasxart_evrytanias@apdthest.gov.gr

τηλ. 2237 0-23904 (επικουρικά & 2237 0 22946)

Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων, η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΣΥΑΔΧ είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού.