Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πριν την ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη σε δύο προγράμματα, έκανε τροποποίηση της απόφασης αναφορικά με την περίοδο ενστάσεων.

Πρόκειται για την ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017, για τις οποίες ορίζει ότι η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ και για τις δύο δράσεις, από 30/01/2020 έως και 18/03/2020.»