Συνολικού προϋπολογισμού 1,24 εκατ. ευρώ

Στην έγκριση των 1ων ΑΠΕ των έργων «Βελτίωση και επένδυση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς» και «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα – Γέφυρα Μέγδοβα» και στην οριστική παραλαβή του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Μουζίλου, Ανιάδας και  Συγκρέλλου» προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της  έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση και επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Ποταμιάς» τελικής δαπάνης 568.732,66€ (άνευ ΦΠΑ) αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε, ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι της  αρχικής σύμβασης κατά 4.397,41€. Επίσης υπέρ αποφάσισε και για τον 1οΤακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα – Γέφυρα Μέγδοβα», αναδόχου  κ. Οδυσσέα. Τράντου, συνολικής δαπάνης 63.843,90 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή επί έλαττον με το Συμφωνητικό του έργου κατά 3.643,25 ευρώ (ποσοστό 5,40%), ο οποίος έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου. Επιπλέον ως καλώς έχον χαρακτηρίστηκε το πρωτόκολλο Οριστικής  παραλαβής για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Μουζίλου, Ανιάδας και Συγκρέλλου» του  Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 34.160,00€ με  ανάδοχο τον  κ. Φούκα Ιωάννη του Γεωργίου ΕΔΕ.