Την παράταση της λήξης των βεβαιωτικών καταλόγων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου λαμβάνοντας υπόψιν την έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) στους χώρους εργασίας, καθώς σύμφωνα με τις  παρούσες συνθήκες, η απαίτηση  υποβολής  της προαναφερόμενης  αίτησης, θα  αναιρούσε τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των βεβαιωτικών καταλόγων (ύδρευσης Δ’ τριμήνου2020, μισθωμάτων κ.ά.)του Δήμου Καρπενησίου, οι οποίοι λήγουν στις 31 Μαρτίου 2021, καθώς και η  μη είσπραξη των αντίστοιχων προσαυξήσεων, ως το τέλος Μαΐου 2021, χωρίς την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών. Η παράταση θα αφορά και τις αντίστοιχες δόσεις των διακανονισμών.