Αναφορά Κοντογεώργου προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Φόβοι και προτάσεις του Βουλευτή και των Τοπικών Αρχών

Αναφορά απέστειλε ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο με θέμα τη λειτουργία του Δασαρχείου Φουρνάς. Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Κοντογεώργος αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες έχει παύσει η λειτουργία του εν λόγω Δασαρχείου, ύστερα από την απόσπαση του μοναδικού Δασολόγου και Δασάρχη, χωρίς την πρόβλεψη αντικατάστασής του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαο Ντίτορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με το Βουλευτή να μην πραγματοποιείται καμία εργασία στο δάσος και να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες. Το πρόβλημα τονίζει ο Βουλευτής θα ενταθεί το επόμενο διάστημα με την έναρξη των Δασικών Συνεταιρισμών της περιοχής για τους οποίους το δάσος αποτελεί μοναδική πηγή εσόδων. Είναι λοιπόν, πιθανό να παρατηρηθούν φαινόμενα παράνομων υλοτομιών, καταπατήσεων, καθώς και πυρκαγιών. Ο κ. Κοντογεώργος ανέφερε μάλιστα την αγωνία και τους προβληματισμούς τόσο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας. Γκαρίλα Γεωργίας, του Αντιδήμαρχου Καρπενησίου και υπεύθυνου ΔΕ Φουρνάς και Κτημενίων κ. Κεραμάρη Δημήτριου, αλλά και των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων των γύρω περιοχών. Κλείνοντας την επιστολή του προς τον Υπουργό, ο κ. Κοντογεώργος αναφέρθηκε στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και αφορούν την άμεση μετακίνηση, μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση δύο Δασολόγων στο Δασαρχείο Φουρνάς Ευρυτανίας για την επίλυση του προβλήματος, καθώς και το προγραμματισμό πρόσληψης κατ’ εξαίρεση για ορεινές και νησιώτικες περιοχές Δασολόγων και Δασοπόνων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.