«Περί συντομεύσεως του δρόμου μέσω Καστανούλας κατά 22 χλμ»

0
6536

Στήλη του Πολίτη

Γράφει ο: Ιερέας Σταύρος Παπαχρίστος

«Περί συντομεύσεως του δρόμου μέσω Καστανούλας κατά 22 χλμ»

Ο χωματόδρομος που υπάρχει από το χωριό (Καστανιά) για την πρωτεύουσα του νομού, Καρπενήσι, με τα κάτωθι υποδεικνυόμενα μέτρα δύναται να συντομεύσει την απόσταση, διαδρομή μέσω Καστανούλας, κατά 11 χλμ κατά την μετάβαση και 11 χλμ κατά την επιστροφή, συνολικά 22 χλμ.

  • Πρέπει να κατασκευασθούν χαντάκια στο επάνω μέρος για να διατηρείται ο καθαρισμός του χωματόδρομου.
  • Σε μερικά σημεία του χωματόδρομου πρέπει να γίνει επίστρωση του δρόμου με χαλίκι, κατά προτίμηση να γίνει τσιμεντόστρωση. Ας γίνει χαλικόστρωση μόνο στα απαραίτητα σημεία του δρόμου.
  • Σε κάποια σημεία του δρόμου μπορεί να γίνει κάποια μηχανική επέμβαση π.χ. διαπλάτυνση κάποιας στροφής.

Αυτά τα ελάχιστα αν γίνουν θα έχουν πρόσβαση και μικρά Ι.Χ. Η δαπάνη για τις προτεινόμενες βελτιώσεις είναι ελάχιστη ως μηδαμινή. Χρήματα για όπου θέλουν υπάρχουν π.χ. 1,3 εκατ. Ευρώ διατέθησαν για 8 νέα έργα από την Π.Ε. Ευρυτανίας. Το ελληνικό κράτος δεν είχε ποτέ χρήματα για παρόμοια αιτήματα, είχε για όπου ήθελε. Έχω απορία αν θα ισχύσει και στην παρούσα περίπτωση. Πάντως έλλειψη χρημάτων δεν υπάρχει, αν υπάρχει θέλησις. Αντί δικαιολογιών, δώστε σημασία σε όσα προτείνουμε γιατί η βελτίωση του δρόμου της Καστανούλας θα εξυπηρετεί και τους επισκέπτες του οικολογικού τοπίου ‘Πάντα Βρέχει’.