Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη (ΑΣΣΕ) αναλαμβάνουν μια πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών (stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Προσκαλούνται οι επιχειρήσεις των κλάδων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών τουρισμού καθώς και εστίασης-καφέ να διερευνήσουν τη δυνατότητα τοποθέτησης στους χώρους τους των ειδικά διαμορφωμένων αυτών προθηκών. Στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω προθήκες θα δοθεί ένας κατάλογος στερεοελλαδίτικων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσα από τον οποίο θα μπορούν να επιλέξουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία επιθυμούν να διαθέσουν προς πώληση. Όποια επιχείρηση εκδηλώσει ενδιαφέρον θα προβληθεί στον ειδικό διαδραστικό χάρτη σημείων πώλησης τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του εταιρικού ιστοτόπου (www.agrifoodcentralgreece.gr) με σημαντική και αυξανόμενη ημερήσια επισκεψιμότητα ενώ παράλληλα θα τους δοθεί και ένας κατάλογος με τους παραγωγούς με 600+ διαφορετικά προϊόντα από ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας…Στηρίζουμε τους Παραγωγούς μας…Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας» αναφέρει σε πρόσκλησή της η Α.Σ.Σ.Ε. και ο Πρόεδρος κ Αναστάσιος Βελισσαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα: T:+302221353542, M:6982142543, Ε:info@agrifoodcentralgreece.gr

Έχοντας ολοκληρώσει μια διαδρομή τεσσάρων ετών η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ), δραστηριοποιούμενη υπό τη σκέπη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού κλάδου. Συνολικά άνω των 400 αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και παραγωγών από ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επωφελήθηκαν και αξιοποίησαν τα εργαλεία προώθησης αλλά και συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες και δράσεις τις οποίες διαχειρίστηκε η ΑΣΣΕ σε αυτή την πορεία της.

Οι δράσεις και τα έργα τα οποία συντόνισε η ΑΣΣΕ, είχαν ως κύριους στόχους την ανάδειξη του τοπικού brand name της Στερεάς Ελλάδας, τη φυσική και ψηφιακή προβολή των τοπικά παραγόμενων αγροδιατροφικών προϊόντων και brands, την εκπροσώπηση των Στερεοελλαδιτών παραγωγών σε εγχώριες και διεθνείς εκδηλώσεις και την υποβοήθηση εμπορικών επαφών, την επαγγελματική επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, την εκπόνηση ερευνών αγοράς, τη διασύνδεση των παραγωγών με την πλευρά των αγοραστών, τη στενότερη συνεργασία των παραγωγών με την ερευνητική κοινότητα, καθώς και την ανάδειξη της καινοτομίας σε ολόκληρη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα.