Την ανάγκη για βελτίωση και εμπλουτισμό του εξοπλισμού της δήλωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας και για το λόγο αυτό ο Δήμος Καρπενησίου προέβη στην άμεση προμήθειά του. Ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η εν λόγω υπηρεσία είναι απαραίτητος για την αρτιότερη λειτουργία και δράση της σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε ανάγκη, τόσο με την πλήρη στελέχωσή της από μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους, αλλά και με τον πλέον ανανεωμένο σε ένα βαθμό εξοπλισμό, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των Πυροσβεστώνστην περιοχή του Καρπενησίου αλλά και ευρύτερα.