Έγκριση έλαβε ο 2ος Αναθεωρητικός -Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» συνολικού προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ.

Ο 2ος ΑΠΕ (Αναθεωρητικός-Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει την οριστική αναθεώρηση του έργου. Ο 2ος Αναθεωρητικός-Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 52.085,01€ με ΦΠΑ δηλαδή με υπέρβαση κατά 6.763,38 ευρώ με το ΦΠΑ λόγω της οριστικής αναθεώρησης και μόνο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του αναδόχου ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 για ποσό 45.321,63€ με ΦΠΑ και με προθεσμία περαίωσης του έργου τις 250 μέρες. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν τον καθαρισμό δρόμων ύστερα από καταπτώσεις, κατασκευές από σκυρόδεμα, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, κατασκευές τοίχων και πλήθος άλλων εργασιών που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.