Εγκρίσεις έλαβαν τα πρακτικά για τέσσερα έργα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. Αναλυτικότερα, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων ζητά εξηγήσεις από τους οικονομικούς φορείς για την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, καθώς κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές.

Για το έργο «Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εξηγήσεις έχουν ζητηθεί από τον Παπαθανασίου Κωνσταντίνου του Βασιλείου, για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»  από την εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., από το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων» από την εταιρεία Βαλεντίνη Φούκα του Ιωάννη και την εταιρεία Φλωράκης Ε. &Βαξεβάνος θ. Α.Ε., για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» από τον Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου και για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών και Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» από την εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Μετά τις παρεχόμενες εξηγήσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ολοκληρώσει τη σύνταξη των σχετικώνπρακτικών με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο θα εισηγηθεί τους προσωρινούς αναδόχους των συμβάσεων.