Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η προγραμματική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 98.877,60€ μεταξύ Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας, με κύριο στόχο την ανάδειξη της Λίμνης Κρεμαστών.
Να θυμίσουμε ότι αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στην τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, η πραγματοποίηση μιας εκδήλωση πολιτισμικού ή αθλητικού ενδιαφέροντος από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2022 από κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στην περιοχή Λίμνης Κρεμαστών αρμοδιότητάς τους και οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας των παραπάνω. Ο Δήμος Καρπενησίου έχει ήδη ορίσει από τη μεριά του μέλος που θα βρίσκεται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ενώ πλέον και ο Δήμος Αγράφων ορίζει (2) μέλη, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό, για την παρακολούθηση της απρόσκοπτης εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση των περιγραφόμενων. Προτείνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τακτικό μέλος: Κοτρώνα Αννέτα, Αναπληρωματικό μέλος: Γκορόγιας Παναγιώτης.