Έγκριση έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση για την αδελφοποίηση του Δήμου Καρπενησίου με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, καθώς και οι όροι και το σχέδιο του πρωτοκόλλου Συνεργασίας και Φιλίας των πόλεων. Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Καρπενησίου να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο στην ειδική τελετή υπογραφής της Α’ φάσης της Αδελφοποίησης που έλαβε χώρα την 5η Αυγούστου 2022 στο Καρπενήσι. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων, αποφάσισαν να συνομολογήσουν και να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των πόλεων τους, στηριζόμενοι στους ιστορικούς κοινούς δεσμούς που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προσωπικότητα του Μάρκου Μπότσαρη, την πιο αγνή μορφή του Αγώνα.

Οι όροι του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο Πρωτόκολλο αναφέρονται τα εξής: Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας θα ανταλλάσσουν εμπειρίες, πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τη ζωή και την εργασία στις πόλεις τους, καθώς και γραπτό/ψηφιακό υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, άρθρα, διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και θα στηρίζουν τις ανταλλαγές αντιπροσωπιών γνωριμίας και ενημέρωσης για τα εξής θέματα: Διοίκηση της πόλης – διάρθρωση υπηρεσιών. Προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη πρασίνου, καινοτόμα προγράμματα συλλογής και διαχείρισης σκυβάλων. Κοινωνική δράση ‒ υγειονομική φροντίδα ‒παιδεία. Πολιτιστική δράση ‒πνευματική κίνηση ‒ αθλητισμός, ψυχαγωγία. Τεχνολογία και τεχνογνωσία. Πραγματοποίηση φιλικών συναντήσεων/ανταλλαγών μεταξύ επιστημονικών συλλόγων και αντιπροσωπιών μαθητών ή και φοιτητών. Ακόμη, μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα μπορούν να γίνονται ανταλλαγές επισκέψεων ομάδων πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών ομάδων, εργαζομένων και κοινωνικών φορέων.

Η συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας, αλλά τα προγράμματα συνεργασίας μπορούν περιοδικά να αναθεωρούνται, με εισήγηση της μιας ή της άλλης πλευράς. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής αναλαμβάνει η πόλη η οποία φιλοξενεί την εκάστοτε αντιπροσωπία. Το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής θα τεθεί ενώπιον των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων και ισχύσει μετά την έγκρισή του. Η συμφωνία μπορεί να προσβληθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκάστης πλευράς και με σχετική γραπτή ενημέρωση της άλλης πλευράς.