Πρόσθετα μέτρα για τον σταθμό της Cosmote στα Άγραφα αποφάσισε η ΠΕ Ευρυτανίας

2209

Η διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής των Αγραφών και συγκεκριμένα του δικτύου NATURA 2000 µε GR2430002 ‘’ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ’’, αποτελεί κύριο μέλημα του Διευθυντή Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού. Ο λόγος γίνεται για τον εγκατεστημένο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας Cosmote, με κωδική ονομασία “140 2180 ΑΓΡΑΦΑ-Χ”, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” Τ.Κ. ΑΓΡΑΦΩΝ Δήμου Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την 12-12-2018 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα:
1) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης ειδών πανίδας εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού, όπως η διατήρηση σε καλή κατάσταση της περιμετρικής περίφραξης και της πύλης εισόδου του Σταθμού. 2) Το προσωπικό που θα προσέρχεται για συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού να φροντίζει για την καλή κατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας, να επιμελείται για την καθαριότητα του χώρου και για την αρτιότητα της περιμετρικής περίφραξης.
3) Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο του έργου τραυματισμένο ή νεκρό προστατευόμενο είδος πανίδας/ορνιθοπανίδας, εκτός της Δασικής Υπηρεσίας να ειδοποιηθεί και ο Φορέας Διαχείρισης.
4) Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δολώματα για τρωκτικά κλπ., αυτά να μην είναι προσβάσιμα από είδη άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα από δηλητηρίαση.
5) Να μη γίνει καμία επέμβαση εκτός των ορίων του παραχωρούμενου γηπέδου.
6) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της απαραίτητης αντιπυρικής προστασίας των ελεύθερων επιφανειών, τόσο για τον εντός της περίφραξης χώρο του Σταθμού, όσο και για τον περιβάλλοντα την περίφραξη χώρο, με τρόπο που να δημιουργείται η αναγκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας (χώρος ακάλυπτος από βλάστηση).
7)Τα απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως μηχανήματα, κεραίες, συσσωρευτές, ανταλλακτικά κλπ., απόβλητα λιπαντικά έλαια, κάθε είδους απορρίμματα, υλικά συσκευασίας κ.α.), να απομακρύνονται από την προστατευόμενη περιοχή και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.