Σήμερα Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική και Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Οι συνεδριάσεις θα γίνουν δια ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, αλλά και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία.

Επτά (7) είναι τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης και αφορούν την επικύρωση πρακτικών της 1ης Ειδικής συνεδρίασης της 9ης  Ιανουαρίου 2022 και της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της 9ης Ιανουαρίου 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, τις δύο προτάσεις τροποποίησης πινάκων υποέργων στα έργο του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την αντικατάσταση Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Στερεάς Ελλάδας, την έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 και τη γνώμη περί ανάκλησης τμήματος της απαλλοτρίωσης στην Εθνική οδό από Α/Κ εισόδου Λαμίας έως τον Ι/Κ Σανατορίου που παρακάμπτει τη Λαμία.

Το θέμα της Ειδικής συνεδρίασης είναι ένα και αφορά την εκλογή τακτικού μέλους (και έως δύο αναπληρωματικών) για την κάλυψη της κενής θέσης τακτικού μέλους της Περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» στην Οικονομική Επιτροπή. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.