Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στοYouTube.

Εννιά (9) είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συμβούλους και αυτά αφορούν την επικύρωση πρακτικών της 11ης ειδικής συνεδρίασης, της 12ης ειδικής συνεδρίασης και της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την τροποποίηση πίνακα υποέργων «Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας», την τροποποίηση πίνακα υποέργων «Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Ευβοίας» και την έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50MW της “CONSORTIUMSOLARPOWERSINGLEMEMBERS.A.” στις θέσεις “ΑΛΑΜΑΝΑ-ΒΑΜΠΑ-ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ” του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Λαμίας (ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ  ́ ́ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ́ ́», την έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ.Τανάγρας», την εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκατά τα έτη 2022 και 2023, την έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους2022 και την έγκριση της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΣτΕ.

φωτογραφία αρχείου