Σήμερα ημέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση της πλατφόρμας ZOOM, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Εννιά είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τους συμβούλους και θα κληθούν να λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις. Αναλυτικότερα αυτά αφορούν την αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους  2021, την έγκριση  εναλλαγής  θέσης  της  προτομής  του  Μάρκου  Μπότσαρη  με  την αντίστοιχη θέση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, την τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2021 του Δήμου Καρπενησίου, την έγκριση  3ου  τριμήνου  εσόδων  εξόδων οικ. Έτους 2020, καθώς και την έγκριση  4ου  τριμήνου  εσόδων  εξόδων  οικ. Έτους 2020. Επίσης αποφάσεις θα λάβουν για τον καθορισμό τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου, την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Προυσού, την απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας  Καρπενησίου.