Διάσωση από πλημμύρες και ορμητικά νερά
Σε συνεχή εκπαίδευση βρίσκεται το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, ώστε να
βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα αντιμετωπίζοντας, όποτε η συμμετοχή του κρίνεται
απαραίτητη, οποιαδήποτε κατάσταση. Για τους λόγους αυτούς 12 μέλη της ομάδας
δράσης του Διασωστικού σώματος το μήνα Δεκέμβριο παρακολούθησαν τη Σχολή
Προχωρημένης Διάσωσης Ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων με
κατεύθυνση σχοινιά, της Rescue 3 Europe. Η σχολή διάρκειας 70 ωρών
διοργανώθηκε από το Κ.Ε.Κ του ΟΑΕΔ ΛAΜΙΑΣ και υλοποιήθηκε από την Rescue 3
Greece, με εκπαιδευτή τον Γιάννη Χολέβα και την Kayak Metavasi Rescue3 Greece.
Η σχολή αυτή δεν είναι η πρώτη που παρακολούθησαν τα μέλη του εν λόγω
σωματείου, αλλά η τρίτη σχολή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η οποία είναι
πιστοποιημένη από την Rescue3 Europe. Αναλυτικότερα, τα μέλη, κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης διδάχθηκαν τεχνικές προσέγγισης θύματος με βάρκα, περισυλλογή
και διάσωση. Επίσης έγιναν πρακτικά μαθήματα στην κατάβαση-ανύψωση φορείου,
μεταφορά θύματος και διασώστη από όχθη σε όχθη ποταμού με εναέρια σχοινιά κ.α.
Το ΔΣ και τα μέλη του σωματείου μέσα από την επίσημη σελίδα τους το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης (facebook) ανέφεραν για την εκπαίδευσή τους αυτή τα εξής:
«Το Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου θέλουν να ευχαριστήσουν τη Διεύθυνση
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων της διοίκησης του ΟΑΕΔ και το Κ.Ε.Κ του
ΟΑΕΔ Λαμίας, για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την υλοποίηση της σχολής
καθώς επίσης και τον εκπαιδευτή Γιάννη Χολέβα για τον επαγγελματισμό, την επιμονή
και υπομονή για τη σωστή και άρτια εκπαίδευση των μελών της ομάδας μας».