Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει η ιδέα για τη δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αγράφων, η οποία ήδη προχωρά στην ίδρυση του γραφείου της. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε η ίδρυση Γραφείου Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αγράφων, το οποίο θα στελεχωθεί από υπάλληλο του Δήμου και συγκεκριμένα από την ειδική σύμβουλο κ. Τάτση Βάλια με αναπληρωματικό μέλος τον ειδικό συνεργάτη κ. Μάκκα Χρήστο, Το έργο της Ομάδας Εθελοντών είναι η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού του Δήμου Αγράφων. Την τήρηση Μητρώου Εθελοντών, την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού, την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσεων εθελοντισμού, τη συνεργασία του Δήμου Αγράφων με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης. Επίσης, η Ομάδα αυτή θα αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται προτάσεις και προβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία Δήμου Αγράφων, ενώ παράλληλα θα εμπλουτίζεται με τεχνογνωσία και άλλες πληροφορίες από άλλους φορείς που ασχολούνται με θέματα εθελοντισμού. Ακόμη η Ομάδα Εθελοντών θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινότητας.