Ο επικεφαλής της παράταξης «Στερεά Υπεροχής», Δημήτρης Αναγνωστάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ακριώτου Θεοδώρα, Λάμπου Σπυρίδων, Μελισσάρης Ιωάννης, Μπερμπερής Μωυσής, Παρασκευάς Δρόσος και Σκούρας Γεώργιος, κατέθεσαν επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει:

«Σε οριακό σημείο έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι στις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης. Τα επιδημιολογικά δεδομένα και η αδυναμία της Κυβέρνησης, να εκπονήσει έγκαιρα ένα επαρκές σχέδιο προστασίας, έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες επιχειρηματίες και στην Στερεά Ελλάδα. 

Ειδικά ο κλάδος της εστίασης, που έχει παύσει καθολικά και δεν διαφαίνεται να επαναλειτουργεί σύντομα, κινείται στα όρια της καταστροφής.

Μπροστά στην  έλλειψη ρευστότητας και τις μηνιαίες τους υποχρεώσεις, που συνεχίζουν να τρέχουν, (συσσώρευση  οφειλών προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ιδιώτες),  το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», κάθε άλλο παρά επαρκές μπορεί να θεωρηθεί.

Το πρόγραμμα στήριξης της Π.Στ.Ε., που μετά κόπων και βασάνων έφτασε τα 25 εκατομμύρια και είναι από τα χαμηλότερα, κάλυψε μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μόνο 1.118, σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία. Σε αυτό συντέλεσε η απαίτηση προδιαγραφών που δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων καθώς και ο απαράδεκτος αποκλεισμός εκείνων που έκαναν έναρξη εργασιών από 1/1/2020.

Επειδή δεν διαφαίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης κανένας σοβαρός και έγκαιρος σχεδιασμός για την προστασία του κλάδου, τουναντίον επιτρέπει στη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε επιχειρήσεις εστίασης που ήταν κλειστές και στην Εφορία να χρεώνει πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών στοιχείων.

Και επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να στηρίξει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαντλήθηκε στην ενίσχυση των 1.118 επιχειρήσεων βάση του περαιωμένου μικρού προγράμματος.

Ερωτάστε κ. περιφερειάρχη:

  • Είναι στο σχεδιασμό σας ένα νέο  πρόγραμμα, που θα στηρίζει καθολικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με περισσότερο ευέλικτα κριτήρια και χωρίς τον αποκλεισμό εκείνων που έκαναν έναρξη εργασιών από 1/1/2020, βάση και των προδιαγραφών που ζητούν τα επιμελητήρια και επιμέρους σωματεία;
  • Θα υπάρξει ειδική μέριμνα της περιφέρειας για τον κλάδο της εστίασης;»

φωτο αρχείου