Στην καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς, κλιμάκιο Γεωτεχνικών της ΠΕ Ευρυτανίας

0
4053

Την βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmuskuriphilus (Yasumatsu) με την εξαπόλυση τουπαρασιτοειδούς εντόμου Torymussinensis (Kamijo) έχει ως στόχο το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Α.Ο.&Κ.  της Π.Ε. Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 10/05/2019 κλιμάκιο Γεωτεχνικών της ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίαςστα πλαίσια του προγράμματος “Βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmuskuriphilus ” του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιήσε εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymussinensis. Η εξαπόλυση των ωφέλιμων έγινε στις Τ.Κ. Μικρού Χωριού, Τ.Κ. Καταβόθρας και Δ.Κ. Φουρνάς.

Η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymussinensis έχει γίνει και κατά το έτος 2018 στις περιοχές της Τ.Κ  Αγίας Τριάδας, Τ.Κ. Καστανιάς, Τ.Κ. Κρικέλου, Τ.Κ. Προυσούκαι στην Περιοχή Κεφαλόβρυσου.

Η διαδικασία εγκατάστασης του εντόμου και τρόποι πρώιμης αντιμετώπισης

Ο ρυθμός εγκατάστασης και αύξησης του πληθυσμού του εντόμου Torymussinensisκαθώς και ο βαθμός παρασιτισμού του D. kuriphilus δεν είναι ιδιαιτέρα έντονος,  κατά τα πρώτα στάδια της εξαπόλυσής του. Στη συνέχεια, παρατηρείται σημαντική αύξηση του παρασιτισμού και τελικώς επιτυγχάνεται ένας ικανοποιητικός έλεγχος του D. kuriphilus. Επομένως, η βιολογική καταπολέμηση αποτελεί ένα μέτρο που θα χρειαστεί κάποιο βάθος χρόνου για να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, σενεαρούς καστανεώνες προτείνεται η μηχανική αφαίρεσηκαι καταστροφή των κηκίδων πριν την έξοδο των ενηλίκων.Το συγκεκριμένο μέτρο έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα εάν συνδυαστεί  με οργανική λίπανση.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αναζητήσουν στο διαδικτυακό  τόπο  του ΥΠΑΑΤ 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/3300-kastania-2016