Στη Γενική Συνέλευση ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ο Σουλιώτης

2380

Λιγότερα από 25 ευρώ/τόνος για τη διαχείριση των σκουπιδιών του Καρπενησίου

Στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., συμμετείχε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Στη συνέλευση ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και η τιμολογιακή πολιτική για το 2019. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, «Με σκληρή δουλειά, ορθολογική διαχείριση και σωστό προγραμματισμό, το κόστος για την εναπόθεση των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ της Λαμίας έπεσε κάτω από 25€/ τόνος μαζί με το ΦΠΑ. Ποσό που αποτελεί το χαμηλότερο κόστος διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε πετύχει να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με χαμηλό κόστος μακριά από τον τόπο μας».