Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στο Κερασοχώρι πραγματοποιήθηκε η 1η και 2η Τακτική Συνεδρίαση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων. Όσον αφορά την Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ώρα 13:00, όπου συζητήθηκε το θέμα σχετικά με τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Μισή ώρα αργότερα ήτοι στις 13:30 συνεδρίασε η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν τον ορισμό διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού των λογαριασμών που τηρεί η Σχολική Επιτροπή στις Τράπεζες, την ανανέωση γνωμάτευσης νομιμοποίησης εκπροσώπων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, τη νομιμοποίηση εκπροσώπων στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Τράπεζα Ελλάδας. Επίσης, αποφασίστηκε ο ορισμός διαχειριστή λογαριασμού για την εξόφληση των τιμολογίων για τη «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η τροποποίηση στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στο ΙΚΑ και στο ΤAXIS ΝΕΤ, η ανανέωση συνδρομής στον ΕΠΑΦΟ, η αποδοχή χρηματοδότησης Γ΄ και Δ΄ δόσης 2019, η αποδοχή χρηματοδότησης 2019 για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και η αποδοχή Συμπληρωματικής Κατανομής 2019.