Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης και Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου με αίτημά τους την πλήρη λειτουργία ενός τουλάχιστον Τραπεζικού Καταστήματος σε κάθε ορεινό – ημιορεινό και απομακρυσμένο ή νησιωτικό Δήμο. Αναλυτικότερα, στην τοποθέτησή τους οι δύο Δήμαρχοι επεσήμαναν ότι πολλοί ορεινοί και ημιορεινοί Δήμοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με τις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Τα προβλήματα αφορούν την ελλιπή πρόσβαση στα μεγάλα οδικά δίκτυα, σε σιδηρόδρομο και στα λιμάνια, καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα στα εσωτερικά δίκτυα εξ αιτίας του γεωγραφικού ανάγλυφου, αλλά και την ύπαρξη δεκάδων χωριών και πολλών οικισμών που είναι διάσπαρτα με μεγάλη δυσκολία εσωτερικής επικοινωνίας εξ αιτίας των αποστάσεων, του κακού οδικού δικτύου, των βουνών, των ποταμών κλπ.. Ακόμη, αναφορά έγινε από τους δύο Δημάρχους και στη πληθυσμιακή σύνθεση που είναι εξαιρετικά προβληματική, εξαιτίας της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των νέων, της υπογεννητικότητας και της γήρανσης. Σχετικά με την απασχόληση των κατοίκων τονίστηκε η ενασχόλησή τους, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και περισσότερο στην κτηνοτροφία και λιγότερο στη γεωργία, λόγω έλλειψης καλλιεργήσιμων γαιών στα ορεινά. Ακόμη, οι Δήμαρχοι αναφέρθηκαν και στην ανεπαρκή συγκοινωνία, που συνήθως δεν είναι καθημερινή και δεν συνδέει όλα τα χωριά και τους οικισμούς, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στη συνέχεια ιδιαίτερα βάρος δόθηκε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των ορεινών – ημιορεινών και απομακρυσμένων Δήμων που είναι η αδυναμία πρόσβασης σε Τραπεζικά Καταστήματα, γεγονός που ταλαιπωρεί τον τοπικό πληθυσμό και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα των τοπικών αγορών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτάθηκε από τους Δημάρχους η διεκδίκηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης από την κυβέρνηση μίας συμφωνίας με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε να εξασφαλιστεί η ίδρυση και η πλήρης λειτουργία ενός τουλάχιστον Τραπεζικού Καταστήματος από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε κάθε ορεινό – ημιορεινό και απομακρυσμένο ή νησιωτικό Δήμο. Σε κάθε ένα Τραπεζικό Κατάστημα θα τηρούνται τα αποθεματικά του οικείου Δήμου, θα πραγματοποιούνται όλες οι Τραπεζικές συναλλαγές του και προφανώς θα τηρούνται οι καταθέσεις και θα ολοκληρώνονται οι Τραπεζικές συναλλαγές όλων των Δημοτών. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μετά από τη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων δεσμεύθηκε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θα κάνει ό,τι μπορεί για να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί και οι νησιωτικοί Δήμοι.