Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και ο Δήμος Αγράφων

0
1926

Εξοπλίστηκε με χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ενόψει των Χριστουγέννων αλλά και των εορτών ο Δήμος Αγράφων δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει με τον δικό του τρόπο, δημιουργώντας την δική του γιορτινή ατμόσφαιρα. Φόρεσε λοιπόν τα γιορτινά του στολίζοντας τον Δήμο με όμορφα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Με την από 21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης χιλίων διακοσίων σαράντα (1240,00) ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων, οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων δέντρων. Η δαπάνη αυτή καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με υπόλοιπο προς ανάληψη 3.700,00 ευρώ. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στόλισαν την έδρα του Δήμου, το Κερασοχώρι, αλλά και τα χωριά του Δήμου, τα σχολεία και τις υπηρεσίες, αφού πρώτα φωταγωγήθηκαν με πολλά λαμπάκια.