Συνολικός Προϋπολογισμός 406.050,15€

Έγκριση έλαβε η υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ενώ παράλληλα έγιναν αποδεκτοί οι όροι του προγράμματος για την πράξη: “Ορεινές Διαδρομές σε έναν αυθεντικό τόπο ζωής”, συνολικού προϋπολογισμού 406.050,15€. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”(Πρόσκληση ΕΛΛΑΔΑ 1821) ποσού 6.200, 00 €. Να τονίσουμε ότι η πρόταση αυτή έγινε δεκτή μετά από έκδοση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούσε τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σκοπός είναι η ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.