Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής προκειμένου να συμμετέχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους θεσμικών και κοινωνικών φορέων, με κεντρικό ζήτημα του Συνεδρίου τη «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και με βασικούς άξονες την Αποκέντρωση, την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγύης.

Επίσης, μεταξύ άλλων, θέματα που τέθηκαν επί τάπητος αφορούν στις αλλαγές του «Καλλικράτη» και το νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης, τα οικονομικά των Δήμων, την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών, την τοπική ανάπτυξη, το εκλογικό σύστημα ανάδειξης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων κά.