Σημαντική μείωση στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Αγράφων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ψηφίζοντας ΥΠΕΡ με 11 ψήφους την πρόταση του κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου.

Ειδικότερα, το Τουριστικό Πρόγραμμα του Δήμου ανέρχονταν στις 55.000 ευρώ, ενώ με τη νέα απόφαση του Δ.Σ. το ποσό θα λάβει μείωση της τάξης του 50%. Ο κύριος σκοπός και στόχος παραμένει ίδιος και αυτή τη χρονιά, και δεν είναι άλλος από την προβολή του Δήμου Αγράφων και τη βελτίωση της θέσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ώστε μέσω της ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος να δοθεί αυτή η δυναμική ώθηση που θα οδηγήσει στην εισαγωγή του Δήμου, τόσο στον τουριστικό χάρτη της χώρας αλλά και εκτός συνόρων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Οι προτεινόμενες προτάσεις είναι οι εξής:

1. Μετάφραση και εκτύπωση τουριστικού εντύπου: Το νέο τουριστικό φυλλάδιο που θα τυπωθεί, πρέπει να είναι μεταφρασμένο τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα (π.χ. αγγλικά). Δημιουργία εντύπων για ενημερωτικές δράσεις καθώς και ξεχωριστών θεματικών φυλλαδίων (θρησκευτικός, εναλλακτικός τουρισμός κλπ) επίσης μεταφρασμένα, προϋπολογισμού 5.000,00€.

2. Δημιουργία τουριστικού χάρτη: Δημιουργία ενός εύχρηστου τουριστικού χάρτη του δήμου όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί οδικοί άξονες και θα γίνει και αποτύπωση των κύριων σημείων ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμού 4.000,00€.

3. Δημιουργία λευκώματος συνολικού κόστους 8.000,00€.

4. Σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού: Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο του ψηφιακού μάρκετινγκ, επομένως πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο το οποίο θα ενδυναμώσει την προβολή του Δήμου στα ΜΜΕ αλλά και διαδικτυακά, καθώς επίσης και σε εκθέσεις είτε δια ζώσης είτε virtual, μέσω των VR απεικονίσεων. Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται και η δημιουργία βίντεο τα οποία θα προβάλλονται με την χρήση γυαλιών VR για εικονική περιήγηση συνολικού προϋπολογισμού  6.000,00€.

5. Δημιουργία αφισών / Banners προϋπολογισμού 2.000,00€.

6. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις συνολικού κόστους 5.000,00€.

7. Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων: Διοργάνωση εκδηλώσεων – φεστιβάλ για την ανάδειξη αξιοθέατων του Δήμου, καθώς και έξοδα φιλοξενίας προσώπων (δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, influencer και αντιπροσωπειών) στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής προϋπολογισμού 15.000,00€.

8. Επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες και λοιπά ΜΜΕ συνολικού κόστους 5.000,00€.

9. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προϋπολογισμού 5.000,00€.