Μια ακόμη καλή πρακτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά την λειτουργία του «Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια» στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί αποκύημα του Προγράμματος με τίτλο: « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια», που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και της CMT Προοπτικής. Άμεσος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα μνήμης και άνοιας, καθώς και των φροντιστών τους, παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο «Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια» δημιουργήθηκε με πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση στην κοινότητα και δη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μέσα από την ανάπτυξη των ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης. Η παρέμβαση, του εν λόγω Σταθμού, εκτείνεται σε τρία επίπεδα:

Το πρώτο είναι το επίπεδο της Αξιολόγησης, μέσω των επιστημονικών εργαλείων όπως το MMSE, το CDT και το GDS.

Το δεύτερο της Λειτουργίας των Ομάδων Νοητικής Ενδυνάμωσης (ασκήσεις μνήμης, προσοχής, λόγου, προσανατολισμού, επανεκμάθηση υλικού, εφαρμογή μνημονικών τεχνικών κ.α.) και

Το τρίτο είναι εκείνο της Διασύνδεσης, με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Οι γενικότεροι στόχοι που επιτυγχάνονται με την λειτουργία των ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης εντοπίζονται στην αξιοποίηση των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κλπ., στην άμεση πρόσβαση στην ομάδα στόχου και στην πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση του γνωστικού και λειτουργικού επιπέδου του ατόμου. Οι ειδικότεροι στόχοι, που υλοποιούνται δια μέσου του προγράμματος, δύνανται να είναι κοινωνικοί, ψυχολογικοί, πνευματικοί, σωματικοί ενώ, απώτερος και τελικός, στόχος παραμένει η δημιουργία μιας πόλης φιλικής προς την Γ ́ Ηλικία και την Άνοια μέσω της μετάβασης σε μια κοινωνία, όπου οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.