Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους δημάρχους των ορεινών δήμων και τη δέσμευση για την ΟΧΕ Αγράφων (Δήμος Αγράφων, Δήμος Αργιθέας, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα) έγινε διαδημοτική συνεργασία στο Ομορφοβούνι για τη σύνταξη μελέτης και υποβολή προς ένταξη χρηματοδότησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα, στο Μορφοβούνι, ανάμεσα στους Δημάρχους κ.κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, Ανδρέα Στεργίου και του οικοδεσπότη Παναγιώτη Νάνου, με συμμετοχή συνεργατών τους. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι τομείς των προτεινόμενων προς ένταξη έργων με προτεραιότητα έργα υπερτοπικής συνεργασίας και μπήκε το χρονοδιάγραμμα υποβολής τού φακέλου εντός του καλοκαιριού.
Σκοπός της συνάντησης η άμεση εκπόνηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Αγράφων κι η ένταξη έργων διαδημοτικής σημασίας. Αποφασίστηκε η ένταξη έργων με προστιθέμενη αξία, συνολικά για τα ενιαία και αδιάσπαστα Άγραφα. Οι τρεις δήμαρχοι αποφάσισαν να καταθέσουν κοινή αναπτυξιακή πρόταση στην κυβέρνηση, με έργα και υποδομές που θα στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τον δευτερογενή τομέα με προτεραιότητα τον Αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη. Οι δήμαρχοι συμφώνησαν για την προώθηση έργων και υποστηρικτικών υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση τα ορειβατικά μονοπάτια, τον θρησκευτικό τουρισμό, την χάραξη διαδρομών Φύσης και Πολιτισμού που θα ενώνουν τους δήμους Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.
Το πρόγραμμα “Επιστροφή στην Πατρίδα” του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, το οποίο έχει ως στόχο την επανακατοίκηση των χωριών και το ζωντάνεμα της υπαίθρου, αποτέλεσε άξονα της συζήτησης για ανάπτυξη.
Για την υλοποίηση του σχεδίου συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας την οποία συντονίζουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι, ενώ η μελέτη ΟΧΕ θα κατατεθεί σύντομα.