Την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίουκαι του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καρπενησίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ που αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δύο φορέων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου και του ΒΝΣ Καρπενησίου που ανήκει στον ΟΑΕΔ. Η συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Καρπενησίου ξεκίνησε από το σχολικό έτος 2012-2013.  Για τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015 – 2016 έγινε ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων με τις αποφάσεις του Δ.Σ Δήμου Καρπενησίου. Ακολούθως για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων.