Συστάθηκε Ομάδα Έργου στο Δήμο Αγράφων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της

Στη σύσταση της Διατομεακής Ομάδας Έργου για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του Δήμου Αγράφων και συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με το Ν.4488/2017 προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Η ομάδα έργου θα αποτελείται από: 1. Την κ. Παπαροϊδάμη Ουρανία, ΤΕ Γεωπονίας Υπάλληλο Δήμου Αγράφων (Σημείο Αναφοράς). 2. Την κ. Ζαχαροπούλου Παρασκευή ΤΕ ΔΥΠ Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Αγράφων. 3. Την κ. Ντουφεκιά Χρυσούλα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων. 4. Τον κ. Γκορόγια Νικόλαο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων. Έργο της ομάδας είναι η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του Δήμου Αγράφων για το έτος 2022, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και υποβολή τους στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς και στο Συντονιστικό Μηχανισμό του Ν.4488/2017 εντός της ορισμένης προθεσμίας.