Ταξίδι στις Βρυξέλλες για τον Δήμαρχο Αγράφων Τι είπε ο Μπαμπαλής στην Ευρώπη

1833

Με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Νερού και Ορεινότητα Περιοχών»
Τρεις ημέρες διήρκησε το ταξίδι του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, ο λόγος του ταξιδιού ήταν άκρως επαγγελματικός και αφορούσε τη δημόσια παρουσίαση με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Νερού και Ορεινότητα Περιοχών» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο των Βρυξελλών, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου, δίνοντας ο ίδιος το ‘παρών’ ως μέλος αντιπροσωπείας αιρετών του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του Δικτύου Δήμων περιοχής Πίνδου.
Η αντιπροσωπεία αυτή συναντήθηκε με τον Επίτροπο κ. Στυλιανίδη, με Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων (κ. Κεφαλογιάννη, κ. Κούλογλου, κα Καϊλή, κ. Μαριά), με συνεργάτες του κοινού γραφείου των Ευρωβουλευτών του Κ.Κ.Ε., καθώς και με στελέχη του γραφείου της κας Σπυράκη. Συναντήθηκαν επίσης με τον Πρέσβη και τα στελέχη της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.

Η λίμνη των Κρεμαστών ένα από τα θέματα προς συζήτηση
Πολλά και σημαντικά ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν και οι εισηγήσεις που έγιναν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά, απευθείας στην Ευρωπαϊκή ένωση έγινε θεσμική εκπροσώπηση και αναλυτική παρουσίαση των ζητημάτων καθώς και αναζήτηση τρόπων επίλυσής τους για θέματα που σχετίζονταν με την ανταποδοτικότητα και τα αντισταθμιστικά από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ, όπως η λίμνη των Κρεμαστών, το οποίο θέμα αυτό εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων. Επίσης, το θέμα των οδικών συνδέσεων μεταξύ των ορεινών Δήμων της Νότιας Πίνδου, η αντιμετώπισή του, η θεσμοθέτηση της ορεινότητας, η έλλειψη Ινστιτούτου για το σχεδιασμό της ορεινής πολιτικής, καθώς και η σύσταση θεματικής επιτροπής της Βουλής για την εφαρμογή της ορεινής πολιτικής. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και η αξιοποίηση των περιοχών NATURA. Τέλος, συζητήθηκαν ακόμα νέες ευκαιρίες, προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δυνατότητες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Δήμοι των ανωτέρω δικτύων.

Απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μπαμπαλή: «Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές παρατηρείται χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι σπάνια υπάρχουν δυνατότητες επενδύσεων και απασχόλησης…Η ύπαρξη μικρών κατατεμαχισμένων εκτάσεων έχει ως συνέπεια την πλήρη αδυναμία εφαρμογής παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών… Το Συγκρότημα Αχελώου συμμετέχει στο 35-40% της συνολικής υδροηλεκτρικής παραγωγής. Κι όμως η περιοχή έχοντας δεχθεί μια εκτεταμένης κλίμακας ανθρώπινη παρέμβαση πάσχει από ουσιαστικά έργα υποδομής, ενώ στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά με την απώλεια πολύτιμων πόρων και τα οξύτατα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης… Η λίμνη των Κρεμαστών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την παραλίμνια ζώνη και σε όλους τους κοντινούς σε αυτήν οικισμούς του Δήμου Αγράφων, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις… Αποφασίσαμε τη διεξοδική διερεύνηση των λόγων αποκλεισμού των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων από την επιβολή του ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους σε αντιδιαστολή με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα και η δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης που θα άρει αυτό τον άδικο αποκλεισμό. Και την διεκδίκηση του προσφεύγοντας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα…».

Δυναμικό ήταν το ‘παρών’ της Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο με την εκπροσώπηση των δικτύων που έγινε από τους: Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή, Δήμαρχο Θηβαίων κ. Νικολάου Βασίλειο, Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων κ. Σεντελέ Ιωάννη, Δήμαρχο Αργιθέας κ. Τσιβόλα Λάμπρο, Αντιδήμαρχο Αμφιλοχίας κ. Χούτα Νικόλαο, Αντιπρόεδρο ΔΕΥΑ και Δημοτικό Σύμβουλο Αγρινίου κ. Σκορδόπουλο Μίμη.