Ημερίδα με θέμα ‘‘Περιβαλλοντικά προβλήματα και τις περιβαλλοντικές κρίσεις’’, σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α..