Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς» παρατείνεται για 4 μήνες.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα και στις παρεμβάσεις που δέχτηκε από την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του τρέχοντος προγράμματος.

Ο δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την απόφαση τετράμηνης παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Αίτημα που ο ίδιος ως πρόεδρος της ΠΕΔ έθετε στο αρμόδιο υπουργείο ως προτεραιότητα και ευχαριστεί για την ανταπόκριση ενώ αναφέρει ότι η λειτουργία του προγράμματος και η απασχόληση των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορους τομείς του δήμου Καρπενησίου αποτελεί ανάχωμα και ενδυναμώνει την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του φορέα προσφέροντας εργασία στις δύσκολες εποχές που διανύουμε και παράλληλα διασφαλίζοντας παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στο δήμο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.