Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων. Τέσσερα θα είναι τα θέματα που θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες και θα λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Αυτά αφορούν την αποδοχή Γ’ δόσης 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, την έγκριση πληρωμής δαπανών, το πρωτογενές αίτημα για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου και την έγκριση και λήψη απόφασης για την ανάθεση της λογιστικής παρακολούθησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων σε λογιστή». Οι ψήφοι των συμμετεχόντων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sxoliki1agrafon@yahoo.gr ή στο FAX:  2237351313.